Bağyurdu Mahallemiz


Bağyurdu, cumhuriyetin ilk yıllarından beri, Konya'nın Bozkır kazasının en büyük köylerinden biridir. Bir ara resmi muamelelerini, kazanın eski dönemlerdeki bir bucağı olan Ahırlı üzerinden yürüttüğü olmuştur. Ancak bu durum çok uzun sürmemiş, belli bir müddet sonra, muameleler, tekrar kaza merkezi Bozkır'dan yürütülür olmuştur. Bugün de böyle devam etmektedir.

Bağyurdu özellikle son 40 yıldır dışarıya büyük bir göç vermektedir. 1970lerden önce burasının bir nahiye seviyesinde nüfusa sahip olduğu bilinmekte idi. Bu nedenle de Bağyurdu'nun bir ara nahiye olması gerektiği konusunda görüşler de yaygın hale gelmişti. Ancak o dönemin Türkiye şartları ve köylülerin içinde bulundukları durumlar ve gelecek nesillerinin geleceğinin ne olacağı konusunda köylülerin bilinçlenmeleri. Bağyurdu'nda bir göç dalgasının çıkmasına neden olmuştur. Öyleki, bugün köy nüfusunun 10 katından daha fazlası İstanbul'a yerleşmiş durumdadır. Burada İstanbullu olan Bağyurdu kökenli yeni bir neslin ve onların çocuklarının doğması söz konusu olmuştur.


Bağyurdu nüfusunda bir azalma görülmekle birlikte, aynı yıllarda (1970'lerde), köyün hane (ev) sayısında o denli bir eksilme görülmemiştir. Fakat, 40 yıl önce mevcut olan evlerden birçoğu, özellikle kerpiçten olanlardan bazıları, bugün yıkılıp yok olmuştur veya enkaz haline gelmiştir. Taş evlerden birkaç tanesi de böyle bir durum içindedir. (Örneğin Türüdü Mevlüt Dayı'mn evi vs).

Çevresinde komşu olarak Bademli, Öz, Aliçerçi. Mey re. Rahatlar, Bozdam. Karacaardıç, Sazlı. Pınarcık, Avdan, May, Balıklava, Akkise köyleri bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık Bağyurdu'nun başlıca geçim kaynaklan gibi görünmekte ise de, ahalinin belli bir kısmının ticaretle (tüccarlık, esnaflıkla) iştigal ettiği de bilinmektedir. Tarımda, birçok çeşit tahıl ürünü ve meyve üretimi söz konusudur. Bağyurdu'nun etrafının bağ ve bahçelerle bezendiği görülmektedir. Fakat son yıllarda bu alanlarda üretim hacminin düştüğünü belirtmek gerekir. Bunun nedeni, öncelikli olarak köydeki göçler ve son yıllarda daha çok hissedilen kuraklıklardır. Bağyurdu'nun çevre köyler ve kasabalarla olduğu gibi, Türkiye'nin birçok şehir, kasaba ve yerleşim yerleriyle, insanları aracılığıyla bağlantısı vardır. Kurulan ilişkilerde, ahalinin ticaret faaliyetlerinin önemli bir yeri vardır.


XI. asırda eski bir yerleşim yeri üzerine kurulmuş bulunan Bağyurdu, toros dağlan silsilesinin ortasında bir plato üzerinde yer almaktadır. Arazisi, çok az engebesi bulunmakla birlikte ekseriyetle düzdür. Bağyurdu. Bozkır kazasının birçok köyüne göre. bu özellikleriyle de tanınmaktadır. Kayalıklar, ormanlıklar veya dağlar köy içinde bulunmamaktadır; sadece kuzey bölümünde Çarşamba kanalının geçtiği yataklarda ve yine bu bölgenin kuzey bölümlerinde ormanlıklar ve taşlık alanlara rastlanmaktadır. Bu yöre. Bağyurdu'nun yaklaşık beş kilometre kuzeyinde bulunmaktadır.

Ahalinin ekseriyeti. İstanbul'da oturup, köyü adeta yaylak gibi kullanmaktadır. Bahar ve yaz aylarını, sonbahar (güz) aylarının bir kısmını köyde, diğer ayları veya kış mevsimini de İstanbul'da geçirmektedir.

Bağyurdu'nun bugün hem çevre köylerle ve kasabalarla hem de kaza merkezi Bozkır'la ulaşımı iyi durumdadır. Kaza merkezi Bozkır'a olan yol asfaltlanmıştır. Aynı yola, Bademli. Sazlı, Bozdam ve Karacardıç da bağlanmıştır,

Bağyurdu'nun alt yapı yönünden şimdilik sorunlarının çoğunun çözüme kavuşturulduğu görülmektedir. Elektrik, su ve telefon tesisatları kurulmuş olup, hizmetleri sürdürülmektedir. Ayrıca geçen yıl (2006"da) sokak aralarına kanalizasyon tesisatı da döşenmiştir. Bu hizmet, köyden yetişmiş ve ama İstanbul'da iş kurarak ekonomik yönden iyi kalkınmış köylülerden birinin, veya birkaçının büyük katkısının sağlaması suretiyle, gerçekleştirilebilmiştir. Bu insanlar son derece milletini, memleketini ve köyünün insanlarını seven değerli bireylerdir. Onların köy üzerindeki katkıları bir gölge misali insanlar üzerinde durmaktadır. Onlar köylüler tarafından hep onurla, büyük bir sevgi ve minnetle ebediyen anılacaklardır
Mahallemiz Hakkındaki İstatiksel veriler.
Eşhur Ürünler Pekmez, Süt, Yoğurt
Doğrudan Satın Alınabilecek Ürünler Arpa, Buğday, Elma, Erik, Kiraz, Mercimek, Nohut
En Çok Yetiştirilen Ürünler Arpa, Buğday, Elma, Mercimek, Nohut
Alternatif Yeni Ürün Çeşitleri Üretimi Yok
Endemik (Sadece Bu Bölgede Yetişen) Bitkiler Yok
Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yok
Arıcılık Evet
Beslenen Hayvan Türleri Büyükbaş, Küçükbaş
En Çok Beslenen Hayvan Türleri Büyükbaş
Hayvan Beslemede Kullanılan Ürünler Arpa, Hazır Yem, Küspe
Meyvecilik İhracatı Elma, Kiraz
Sertifikalı Organik Tarım Yok
İyi Tarım Uygulamaları Hayır
Yeni Gübre Çeşitleri Kullanımı Yok
Toprak Analizi Yaptırma Durumu Evet
Su Analizi Yaptırma Durumu Hayır
Tarımsal Sulama Suyu Var
Tarımsal Sulama Suyu Yeterliliği Yetersiz
Tarımsal Sulama Suyu Kaynağı Şahsi Kuyular
Sulanabilir Alanda Yetiştirilen Ürünler Armut, Elma, Kiraz
Sulama Suyu Kaynağı Yönetimi Şahsi Kuyular
Modern Sulama Sistemleri Kullanımı Ve Su Tasarrufu Eğitimi Hayır
Sulak Alan Miktarı 0,1
Üretimin Geçimi Sağlama Oranı 0,3
Tarımsal Bilgilere Ulaşma Kanalları Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Televizyon
Mahallede Kooperatif Var Mı? Yok
Mahalledeki Kooperatif Aktif Mi? Yok
Toplulaştırma Durumu Hayır
Traktör Sayısı 25 Adet
Pat-Pat Sayısı 0 Adet
Bireysel Arazi Ortalaması 20 Dekar
Devletin Vermiş Olduğu Desteklerden Faydalanma Çeşitleri Doğrudan Gelir , Mazot-Gübre
Talep Edilen Tarımsal Eğitimler Modern Meyvecilik
Kadınların Mahalle Ekonomisine Katkısı Hayır
İkinci Nesile Çiftçiliğin Önerilip Önerilmediği Hayır
Kaybolan Veya Kaybolmaya Yüz Tutmuş Değerler El Sanatları
İlim, Bilim, Zanaat, Dini Ve Siyasi Alanda Ünlenmiş Kişiler Yok
Eski Yerleşim Yerleri Çeşme
Arkeolojik Alan Yok
Konaklama Yeri Köy Konağı
Kütüphane Yok

Bağyurdu Mahallemiz Bağyurdu Mahallemiz Reviewed by Bozkır Dernekleri on Ağustos 07, 2019 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.